Lichaamsgerichte trauma therapie: fysieke klachten – intimiteit – seksualiteit

Privacyverklaring

  • Carola is gehouden aan de beroepscode (ethiek en gedrag en beroepsprofiel) van de SBLP.
  • Carola stelt de belangen van jou als cliënt centraal in de therapie
  • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De informatie van het intakeformulier en de verslaglegging van de sessies wordt door de therapeut in een afgesloten dossier 15 jaar lang bewaard en alleen gebruikt tbv de cliënt en de therapeutische relatie.
  • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die in het belang zijn van onze samenwerking en om je uit te nodigen en op de hoogte te houden van bijeenkomsten of activiteiten die ik organiseer. Deze worden niet aan derden verstrekt.
  • Je hebt het recht jouw dossier in te zien. Als je van dat recht gebruik wilt maken dan plannen we daarvoor een sessie in.